Extern Arrangör på KodachiCon

Det här formuläret är för er som vill arbeta som försäljare på KodachiCon, delta i Artist Alley, sätta upp ett evenemang på KodachiCon, eller på något annat sätt ordna något som går utanför våra vanliga arrangemang.

Tänk på att din anmälan är bindande. Om du blir antagen kommer vi utifrån din anmälan att planera utrymme, schema och lokaler utifrån din närvaro.

Ni är försäljare om ni besöker oss i egenskap av företag med huvudintention att sälja varor på evenemanget.

Ni tillhör Artist Alley om ni är privatperson eller endast planerar sälja era egentillverkade varor.

Ni arrangerar en aktivitet om ni vill hitta på något på eventet som varar i en eller några timmar och är riktat mot att besökare ska ha kul eller bli utmanade.

Ni kommer som extern om ni är privatperson som känner att ni kan locka besökare med en presentation och er karismatiska personlighet, eller om ni är förening eller företag som vill göra reklam under evenemanget utan att koppla detta till en specifik aktivitet.

Är ni flera som kommer vill vi också att ni listar dem här.

Skall ni sova på plats måste ni också berätta detta här för att garanteras sovplats på evenemanget.

Sätter ni upp ett arrangemang som är tidsbegränsat är det också viktigt att ni nämner hur länge det kommer att hålla på.

Behövs någon annan utrustning som ni ej införskaffar själva måste detta också noteras här.

Regler

Som extern arrangör förväntar vi oss att ni behandlar alla besökare och funktionärer på evenemanget respektfullt och ödjmukt, på samma vis som vi förväntar oss av våra egna funktionärer. Våra evenemang är riktade mot barn och ungdomar, och vi som förening är beroende av att våra besökare och funktionärer ska ha en trevlig upplevelse när de är på plats!

Om ni närvarar som försäljare eller deltagare i Artist Alley skall ni vara medvetna om att vi inte tillåter försäljning av godis eller läsk till besökare.

Då flera av våra försäljare säljer varor i original har föreningen också beslutat att vi skall hålla försäljningen på evenemanget till originalvaror. Försäljning av piratkopior och olicensierade varor är därmed inte längre tillåtet på våra evenemang. Vår avsikt är att erbjuda en jämnare spelplan för våra försäljare med en högre kvalitet på de varor som säljs.

Om ni ansöker och antas till evenemanget får ni också gratis tillträde till hela evenemanget samt sovplats om detta önskats. Är ni flera som kommer att arbeta, så gäller detta alla ansökande i gruppen. Ni måste dock motivera att alla arbetande behövs om vi frågar.

Lunch och måltider ingår inte i tillträdet. Funktionärströjor ingår inte heller i tillträdet. Arrangerar ni en aktivitet förväntar vi oss att ni är klädda så att det skall passa aktiviteten.

Som extern arrangör får era arrangemang och produkter ej innehålla drog/vapen-, religiösa- eller politiska budskap.

Om era produkter innehåller sexuella budskap skall dessa vara skylda och det ska vara tydligt markerat att de är för en mogen publik. Arrangemang med sexuella teman är ej tillåtna.

Om ni får tillgång till en lokal eller annat utrymme att förfoga över under hela eller en del av evenemanget, skall denna lokal återställas till ursprunsskicket av er och godkännas av ansvarig kontaktperson före avresa.

Din anmälan är bindande, och om ni inte specificerat datum då ni har möjlighet att närvara innebär detta att ni tar på er att vara på plats under hela evenemanget, alternativt att vi kan välja tid och datum för din aktivitet fritt om aktiviteten endast pågår ett fåtal timmar.

Ni garanterar med er ansökan att ni har rätt att använda de bilder ni länkar oss, och att vi får använda dem i reklamsyfte på hemsidan.

Ni accepterar att vi kan komma att redigera era texter i syfte att de ska passa ihop med resterande texter på hemsidan innan er ansökan accepteras.

Om vi satt upp annat skriftligt avtal (d.v.s. via email eller kontrakt) med er så gäller avtalet först och dessa regler sedan.

Genom att ni skickar in er ansökan bekräftar ni att ni förstått och accepterat att följa våra regler och krav på externa arrangörer.

Inskickad ansökan kan ej redigeras. Om ni har frågor ber vi er kontakta oss på info@kodachi.se.

Våra partners