Skapa ditt Kodachikonto!

När du registrerar dig på Kodachi.se kommer vi att spara dina uppgifter under den tid du är medlem eller innehar konto på kodachi.se. Kodachi.se är en del av Mangakai Lund med organisationsnummer 8024285333, som i sin tur står under förbundet Sverok. Dina personuppgifter kommer att delges Sverok om du väljer att bli medlem i Mangakai Lund, vilket sker om du köper biljett till något av våra evenemang eller separat betalar våra medlemsavgifter. Genom att kontakta föreningen på info@kodachi.se kan du alltid hämta ut de uppgifter vi sparat om dig.

Genom din registrering godkänner du utöver ovanstående att vi använder de två ovanstående telefonnumren för att kontakta dig eller närstående vid behov, exempelvis för att bekräfta en utläsning av personuppgifter, eller vid nödfall.

Blir du funktionär eller arbetar på annat vis under något av våra evenemang, kommer dina uppgifter vara tillgängliga för övriga arbetande och funktionärer i syfte att förenkla kommunikationen inför och under evenemanget.

Om du blir medlem i föreningen, exempelvis genom att köpa en biljett, kommer vi också att lägga till dig i vår mailinglista, vilket innebär att du kommer få löpande information om våra medlemsaktiviteter.

Genom din registrering godkänner du också att dina uppgifter används av Sverok i enlighet med Sveroks policy för personuppgifter.

Är du under 18 måste en person med vårdnad över dig läsa genom och godkänna ovanstående innan registrering sker.

Våra partners